หมอนจัดท่าศรีษะสูง

ติดต่อ 081-813-8466

การสำลักเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ 

การสำลักน้ำหรืออาหาร เสี่ยงต่อน้ำหรืออาหารหลุดเข้าสู่ปอด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อที่ปอดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปอดอักเสบ ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ 

หลักการปฎิบัติเพื่อลดปัจจัยการสำลัก

ทำได้โดยนั่งหรือนอนศรีษะขณะรับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหารควรอยู่ในท่าศรีษะสูงอย่างน้อย 30 นาที ในคนปกติ และ 1-2 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยสำลักง่าย 

หมอนจัดท่าศรีษะสูง ELGO

ทดแทนเตียงปรับระดับ สำหรับจัดท่าผู้ป่วยในอิริยาบถศรีษะสูง เพื่อการจัดท่าที่สะดวกมากยิ่งขึ้นใช้คู่กับผ้ายกตัวELGO SOFT

สาธิตการใช้

กลับไปหน้าหลัก