3.ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วย

Mobile : 0818138466  Line ID: @elgoshop

เข็มขัดพยุงเดิน ELGO รุ่นมาตรฐาน

เข็มขัดกว้างโอบกระชับสรีระ สามารถเลือกคาดรัด 3 ระดับ เอว, สะโพก, อก เพื่อเลี่ยงบริเวณแผลผ่าตัด, สายให้อาหารทางหน้าท้อง, ถุงอุจจาระหน้าท้อง เข็มขัดไม่เลื่อนขึ้นง่ายระหว่างพยุงเดิน  เมื่อปรับให้กระชับก่อนพาเดิน

เข็มขัดพยุงเดิน ELGO รุ่นสายพยุงก้น 

เข็มขัดกว้างโอบกระชับสรีระ สามารถเลือกคาดรัด 3 ระดับ เอว, สะโพก, อก เพื่อเลี่ยงบริเวณแผลผ่าตัด, สายให้อาหารทางหน้าท้อง, ถุงอุจจาระหน้าท้อง เข็มขัดไม่เลื่อนขึ้นง่ายระหว่างพยุงเดิน  เมื่อปรับให้กระชับก่อนพาเดิน (เพิ่มสายพยุงก้นเพื่อการโอบรัดที่มากขึ้น)

สายช่วยขยับ ELGO

ช่วยบริหารกล้ามเนื้อของและกระดูกแบบมีแรงต้าน สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนเตียงเป็นเวลานาน ป้องกันกล้ามเนื้อลีบลง และข้อบวมจากน้ำคั่ง ซึ่งทำให้เกิดการปวดและข้อติดแข็งได้  

3. ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วย (เลื่อนดูด้านบน)