1.ผลิตภัณฑ์ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ผ้ายกตัว ELGO ตัวช่วยลดความเสี่ยงของการยกเคลื่อนย้าย

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยมือเปล่านั้น อาจทำให้เกิดรอยเขียวช้ำหรือแผลบนตัวผู้ป่วย จากการจับอุ้มประคองระหว่างการเคลื่อนย้าย ร้ายไปกว่านั้นอาจเกิดอุบัติเหตุผู้ป่วยพลัดตกระหว่างการเคลื่อนย้าย 

ผ้ายกตัวหรือเบาะยกตัว ELGO จึงเป็นตัวช่วยให้สามารถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ปลอดภัยและคล่องตัว นอกจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้ป่วยแลผู้ยก

คุณลักษณะเด่น

สามารถใช้เคลื่อนย้ายได้หลากหลายสถานการณ์

ผ้ายกตัว ELGO แบ่งเป็น 2 รุ่น 

โดยทั้ง 2 รุ่นสามารถใช้เคลื่อนย้าย จะต่างกันในคุณสมบัติอื่นๆในการช่วยดูแลผู้ป่วย

ผ้ายกตัว ELGO SOFT 

ผ้ายกตัว ELGO SMART

1. ผลิตภัณฑ์ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เลื่อนดูด้านบน)