ผลิตภัณฑ์ ELGO เพื่อคุณภาพการดูแลที่มากกว่า

ตอบโจทย์ปัญหาการดูแลผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงของการดูแล

1. ผลิตภัณฑ์ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

2. ผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยบนเตียง

3. ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

4. ผลิตภัณฑ์ยึดตรึงผู้ป่วย