การขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ซื้อ

คุณสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 95 สำหรับข้อมูลที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนสินอุตสาหกรรม (ELGO) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใช้บังคับ 

โดยติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่

Email: [email protected] หรือเบอร์โทร 081-8138-466 (เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 22:00 น. และเสาร์ – อาทิตย์ 9:00 – 20:00 น.

สำหรับผู้ขาย

คุณสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 95 สำหรับข้อมูลที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนสินอุตสาหกรรม (ELGO) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใช้บังคับ 

โดยติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ Email: [email protected] หรือเบอร์โทร 081-8138-466 (เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 20:00 น. และเสาร์ – อาทิตย์ 9:00 – 18:00 น.

หน้าหลัก ติดต่อเรา