สาธิตการใช้สายช่วยขยับ บริหารร่างกาย ELGO (ผู้ป่วยอัมพฤต)

สาธิตการใช้สายช่วยขยับ ELGO ช่วยขึ้นลงเตียง – ผู้ป่วยผ่าตัดเข่า 1 ข้าง

สาธิตการใช้สายช่วยขยับ ELGO บริหารร่างกาย – สำหรับคนปกติ